Een gordingendak komt vooral voor bij oudere woningen. Net als bij het spantendak bevinden zich verticale kepers tegen het schuine dak van de zolder, maar bij een keper-gordingendak rusten deze kepers op horizontale gordingen (zware houten balken). Vaak zijn de kepers slechts 6 tot 8 cm dik en dat is te weinig om goed te isoleren. Daarom vereist een gordingendak een specifieke isolatiemethode.

hoe isoleren wij een gordingendak?

De isolatie van een keper-gordingendak kan op drie manieren:

gordingendak isoleren in twee lagen.

De eerste isolatielaag brengen we verticaal tussen de kepers aan. Daarvoor gebruiken we isolatiedekens uit minerale wol (glaswol of rotswol)

Daarna komt de tweede isolatielaag horizontaal tussen de gordingen. Hiervoor gebruiken wet PUR of PIR-panelen. De naden en kieren tussen de stijve isolatiepanelen worden mooi dichtgemaakt met PU-schuim en isolatietape. Zo ontstaat een damp- en luchtdicht geheel zonder koudebruggen. Een dampscherm is niet nodig. Er kan meteen gestart worden met de voorbereiding voor de afwerking, bijvoorbeeld met gipskarton.

uitdikken van kepers.

Bij oudere woningen is het dakgebinte vaak niet geschikt om genoeg isolatie in aan te brengen. Dat lossen we op door de kepers dikker te maken. We nagelen er extra houten latten op, of we timmeren een verticale structuur tussen de gordingen. Op die manier kunnen we een dikkere laag minerale wol plaatsen in het zolderdak. Vaak worden hiervoor twee lagen glaswoldekens of rotswoldekens gebruikt.

Als variant op houten planken kunnen we ook isolatiepinnen gebruiken. Deze isolatiepinnen schroeven we op de zijkant van de kepers. Daarna prikken we de dakisolatie en het dampscherm over de isolatiepinnen. De isolatiepinnen zorgen voor minder koudebruggen en kunnen meteen dienen als basis voor de latere afwerking van de schuine dakvlakken.

Ook celluloseglaswolvlokken of houtvezels inblazen is mogelijk bij een gordingendak. Zo kan de ruimte tussen de uitgedikte spanten in één beweging kierloos opgevuld worden.

Afwerken doen we met een dampscherm. Deze uitvoering maakt het makkelijk om achteraf de binnenruimte mooi af te werken.

gespoten isolatie.

We spuiten isolatieschuim (Icynene) aan tussen en over de kepers. In één beweging en zonder dat we de kepers eerst moeten uitdikken. Zo bekomen we een perfecte isolatielaag, zonder naden en kieren.

Als je het dak later wil afwerken, plaatsen we eerst de draagstructuur, waartussen we het isolatieschuim spuiten. Icynene is luchtdicht en ademend, waardoor een bijkomend dampscherm niet nodig is.

gordingendak versus spantendak.

Het grootste verschil tussen een gordingendak en een spantendak is dat een keper-gordingendak eigen is aan oudere woningen. Een spantendak is dan weer typisch voor nieuwbouw

Soms zien we bij nieuwbouw wel nog een gordingendak. Dit is bijvoorbeeld het geval bij meer rustieke woningen, en waar de nok van het dak open blijft tot boven in het dak. Op de gordingen worden dan evenwel spanten geplaatst, terwijl dat bij oudere woningen kepers zijn.

Het verschil in opbouw (verticale kepers en gordingen versus verticale dakspanten) vereist een specifieke isolatietechniek. Bij een spantendak vraagt het aanbrengen van isolatiedekens of ingeblazen isolatiematerialen geen specifieke voorbereidingen. Bij een gordingendak moeten de kepers ofwel eerst uitgedikt worden, ofwel moeten verticale en horizontale isolatie met elkaar gecombineerd worden. Isoleren met Icynene is dan weer wel identiek voor gordingendaken en spantendaken.

Wat beide daktypes gemeen hebben, is dat ze langs de binnenzijde geïsoleerd worden, in tegenstelling tot een sarkingdak.

isolatie gordingendak door een expert.

Wil je je gordingendak laten isoleren? Ons team heeft alle expertise in huis voor de vakkundige isolatie van hellende gordingendaken.