hoe wordt een compact dak geïsoleerd?

De isolatie van een compact plat dak gebeurt langs de binnenzijde, meer bepaald tussen de houten balken van de dakstructuur.

Bij een compact dak wordt de ruimte tussen de houten roostering dus volledig opgevuld met isolatiedekens of – beter nog – met isolatievlokken of gespoten isolatieschuim. Aan de binnenkant van de isolatielaag komt tot slot een damprem.

Deze dakopbouw (aan de binnenkant) is enkel mogelijk bij houtskeletbouw. Bestaat de dakstructuur uit beton, dan wordt gekozen voor een warm dak. Het dakgebinte moet voldoende kunnen opwarmen om de droging van het dakgebinte mogelijk te maken.

ontvang een offerte voor dakisolatie

wat zijn de voordelen van een compact dak?

Een compactdak garandeert bij een juiste uitvoering optimale isolatieprestaties. Daar komen nog enkele belangrijke voordelen bovenop:

  • Geen extra hoogte voor het gebouw: doordat de isolatie in de vrije ruimte van het dakgebinte komt, wordt de dakopbouw niet dikker gemaakt. De reeds beschikbare ruimte wordt ‘gewoon’ opgevuld.
  • Betere akoestische prestaties: door het gebruik van zachte en dempende isolatiematerialen krijgt het plat dak een hogere akoestische waarde.
  • Betere warmtebuffer: door de goede laag natuurlijke isolatie verbetert de warmteopslagcapaciteit van het dakgebinte. Dit zorgt er in de zomer voor dat hitte minder goed door het dak kan dringen.

isolatiematerialen voor compacte daken.

Ingeblazen cellulosevlokkenhoutwolvezels of strovlokken zijn een perfect isolatiemateriaal voor een compact dak. Deze isolatievlokken zorgen voor een perfect naadloze en kierloze vulling van het dakgebinte. Ze kunnen het vocht ook vasthouden dat eventueel nog in het dakgebinte migreert, en dat later bij het uitdrogen weer afgeven. 

Een compact plat dak kan je ook isoleren met isolatiedekens uit glaswol of rotswolvlasvezelsschapenwol of grasvezels.

Ook het gespoten isolatieschuim Icynene is zeer geschikt door de perfect sluitende isolatievulling.

ontvang een offerte

aandachtspunten bij de isolatie van een compact dak.

Een compact dak moet heel secuur worden uitgevoerd. Enkel zo wordt het risico op interne condensatie vermeden. Daarom nemen we altijd onderstaande regels in acht:

  • We isoleren pas als het dakgebinte volledig droog is
  • We vullen het dakgebinte volledig op met isolatie, zonder naden en kieren
  • Onder de isolatie komt een perfect luchtdicht vochtgestuurd of ademend dampscherm
  • We vermijden zoveel mogelijk doorboringen van de damprem. Leidingen voor technieken worden beter voorzien in een leidingenspouw onder het dampscherm.

Het dakgebinte van het compacte dak moet voldoende zon kunnen vangen. Zo kan het in de zomer opwarmen en uitdrogen.

compact dak door een expert.

Wil je het plat dak van je houtskeletwoning laten isoleren langs de binnenzijde? Ons team voert compact daken uit volgens de regels van de kunst.