De isolatie van de dakramen in een schuin dak is even belangrijk als de dakisolatie zelf. Elke onderbreking van de isolatielaag is namelijk een potentiële zwakke plek waarlangs koude en tocht kunnen binnenkomen. Als expert in dakisolatie zorgt Isolteam dan ook voor de luchtdichte aansluiting van de isolatie op de veluxramen in het dak.

hoe isoleren wij een Velux?

Bij de isolatie van een dakraam komt het erop aan koudebruggen bij de overgang van het dakraam naar het dakgebinte te vermijden.

Bij renovatie vullen we in eerste instantie de ruimte tussen het raamkader en het houten dakgebinte op met isolatiemateriaal. Dat doen we ofwel door PU-schuim in de gaten en kieren rond het dakvenster te spuiten, ofwel door er losse stukken glaswol of rotswol in te duwen.

In stap 2 brengen we een dampscherm of klimaatfolie aan. Dat sluiten we mooi aan tegen het raamkader zodat we luchtlekken vermijden.

Uiteraard is de isolatie rond de zolderramen van een hellend dak ook cruciaal bij nieuwbouw. Dit gebeurt evenwel door de dakwerker. Die brengt hiervoor een isolerend kader rond het dakraam aan om koudebruggen ter hoogte van de overgang tussen de VELUX en het dakgebinte te beperken. De dakisolatie kunnen we dan mooi aansluiten tot op dit kader.

je dakraam isoleren?

Wil je de veluxen in je hellend dak isoleren zonder luchtlekken of koudebruggen? Vraag advies aan onze isolatie-experts.