Collega's van Isolteam

epb-eisen voor nieuwbouw en renovatie

Wil je bouwen of verbouwen in Vlaanderen? Dan moet je sinds 2006 de verplichte EPB-eisen halen. EPB staat daarbij voor EnergiePrestatie en Binnenklimaat. De eisen worden vastgelegd in de EPB-regelgeving of energieprestatieregelgeving. 

Wanneer de EPB-minimumnormen op het vlak van thermische isolatie worden gerespecteerd, blijft het energieverbruik van je woning beperkt. Tegelijk garanderen de EPB-eisen op het vlak van ventilatie een gezond binnenklimaat.

Welke EPB-waardes je voor jouw project moet halen, is afhankelijk van:

 • de aard van de werken (nieuwbouw, renovatie of ingrijpende energetische renovatie)
 • de bestemming van het gebouw 
 • het jaar van de vergunningsaanvraag

Wil je meer info over EPB en het verschil met EPC?

Glaswol snijden om hellend dak te isoleren
Glaswol voor de isolatie van hellend dak opmeten

ebp-eisen op het vlak van isolatie.

Voor de EPB-eisen op het vlak van thermische isolatie wordt enerzijds gekeken naar het S-peil en anderzijds naar de U-waarde.

Bij nieuwbouw geldt sinds 2023 een maximaal S-peil of schilpeil van S28. Ook S29, S30 en S31 worden aanvaard, maar dan moet het E-peil lager zijn dan E20 (in plaats van E30). Het S-peil is niet van toepassing bij renovatie of ingrijpende energetische renovatie (IER).

De U-waarde geeft aan hoeveel warmte er doorheen een constructiedeel van binnen naar buiten verloren gaat. Zowel voor nieuwbouw als renovatie en IER legt de EPB-regelgeving volgende maximale U-waardes op voor de verschillende scheidingsconstructies:

 • dak en plafond: 0,24 W/m2K
 • buitenmuren: 0,24 W/m2K
 • vloeren: 0,24 W/m2K
 • spouwmuren (enkel voor IER): 0,55 W/m2K
 • vensters: 1,50 W/m2K
 • beglazing: 1,10 W/m2K
 • deuren en poorten: 2,00 W/m2K
Dikte van de spouw meten voor spouwmuurisolatie

met welke isolatiedikte haal je de epb-eisen?

Hoe lager de U-waarde, hoe beter een constructiedeel isoleert. Voor het dak, de gevel en de vloer zijn de dikte en de isolatiewaarden van de gebruikte isolatiematerialen dus doorslaggevend voor de U-waarde.

De maximale U-waarde van 0,24 W/m2K komt, zowel bij nieuwbouw als verbouwing, overeen met:

 • minimale isolatiedikte van 18 cm voor glaswol of rotswol
 • minimale isolatiedikte van 19-20 cm voor cellulose
 • minimale isolatiedikte van 20 cm voor houtwol
 • minimale isolatiedikte van 20 cm voor gespoten Icynene
 • minimale isolatiedikte van 11 cm voor gespoten PUR (vloerisolatie)
 • minimale isolatiedikte van 9 cm voor isolatiepanelen uit PUR-PIR (gevelisolatie)

dikte isolatiematerialen

Benieuwd hoe dik je de verschillende isolatiematerialen moet aanbrengen? In onze praktische isolatiegids geven we meer info over de isolatiediktes van dakisolatie, vloerisolatie en muurisolatie.

EPB-eisen voor binnenklimaat - Dakisolatie

epb-eisen voor binnenklimaat.

De EPB-eisen op het vlak van isolatie hebben als doel het energieverbruik te verlagen. De EPB-eisen op het vlak van ventilatie moeten daarentegen zorgen voor een gezond en comfortabel binnenklimaat.

Bij nieuwbouw en ingrijpende energetische renovatie is een volledig ventilatiesysteem A, B, C of D verplicht. Bij renovatie moeten toevoer- en afvoervoorzieningen geplaatst worden in nieuwe ruimtes. In bestaande ruimtes waar ramen vervangen worden of toegevoegd worden, moeten ook toevoervoorzieningen komen.

Bij nieuwe woningen moet ook oververhitting worden vermeden. De oververhittingsindicator moet daarbij onder de drempelwaarde van 6500 Kh blijven.

 

EPB-eisen voor energieprestaties

epb-eisen voor energieprestaties.

Bij nieuwbouw legt de EPB-regelgeving ook eisen op het vlak van energieprestaties op. Zo is het maximale E-peil E30 (E60 voor IER). E30 komt overeen met bijna-energieneutraal (BEN) bouwen.

Het aandeel hernieuwbare energie moet dan weer hoger zijn dan 25 kWh/m(20 kWh/mbij IER). Komen hiervoor in aanmerking: een zonneboiler, zonnepanelen, een warmtepomp, een warmtepompboiler, een verwarmingssysteem op biomassa of de aansluiting op een stadsverwarmingsnet.

De laatste EPB-eis is een installatie-eis: verwarming met lage temperatuur bij de keuze voor centrale verwarming. Bij renovatie moeten de nieuwe, vernieuwde of toegevoegde installaties voldoen aan minimale rendementen en vermogens.

waarom is een goede EPB-score interessant?

De eerste reden waarom je de EPB-eisen best respecteert, is de meest evidente: ze zijn verplicht. Maar achterliggend zien we nog belangrijke motieven om de EPB-regels als leidraad te nemen bij de bouw van je woning of de verbouwing van je bestaande woning:

 • energiebesparing: wanneer je de EPB-eisen haalt, wordt je energiefactuur sowieso beperkt.
 • comfort: een woning die beantwoordt aan de EPB-eisen is een goed geventileerde woning met een gezond binnenklimaat en een lager risico op oververhitting
 • energiepremies: bij renovatie kom je in aanmerking voor Mijn VerbouwPremie
 • korting op onroerende voorheffing: haal je bij (gedeeltelijke) herbouw een E-peil lager dan E20, dan wordt de onroerende voorheffing de eerste vijf jaar gehalveerd. Bij E10 betaal je vijf jaar lang geen onroerende voorheffing. Bij ingrijpende energetische renovatie is E60 nodig voor 100% korting gedurende vijf jaar. De korting op de onroerende voorheffing voor nieuwbouw werd eind 2022 stopgezet.
 • je woning houdt langer haar waarde: energiezuinige woningen zijn meer waard op de woningmarkt
 • een woning met een goede EPB-score heeft een kleinere impact op het leefmilieu

eerste hulp bij EPB.

De energieprestatieregelgeving legt eisen op, maar daarnaast moet je ook procedures volgen. Die omvatten de aanstelling van een EPB-verslaggever en een ventilatieverslaggever. Voor aanvang van de werken dient te EPB-verslaggever een startverklaring in, inclusief de voorafberekening van het ventilatievoorontwerp. Erna is hij verantwoordelijk voor de definitieve EPB-aangifte.

Het inschakelen van een EPB-verslaggever en een ventilatieverslaggever is verplicht, maar ook nuttig. Zelf bepalen hoe je de EPB-eisen kan halen, is zonder specifieke opleiding en expertise namelijk niet mogelijk.

Na het indienen van de EPB-aangifte krijg je meteen ook je EPC Bouw. Dat EPC Bouw heb je nodig als je je woning te koop of te huur zou willen stellen.

Wil je graag weten hoe dik je moet isoleren om de EPB-eisen op het vlak van isolatie te halen? Contacteer dan zeker ook de specialisten van Isolteam.

vragen over de EPB-eisen?

Onze isolatiespecialisten helpen je door de bomen het EPB-bos te zien.

veelgestelde vragen.

wat als je de EPB-eisen niet haalt? 

In de definitieve EPB-aangifte geeft de verslaggever aan of de woning voldoet aan de EPB-eisen. Is dat niet zo, dan legt het Vlaams Energie- en Klimaatagentschap (VEKA) een boete op. Die boete dient sowieso betaald te worden, ongeacht of de aangifteplichtige achteraf aanpassingen aanbrengt om alsnog aan de EPB-eisen te voldoen. Dat kan uiteraard, maar een effect op de berekende boete heeft het niet.

 

wat is het verschil tussen EPB en EPC?

EPB staat voor EnergiePrestatie en Binnenklimaat, EPC voor EnergiePrestatieCertificaat. Het EPC is het uiteindelijke resultaat van het EPB-verslag. Het vermeldt het berekende E-peil en energielabel en geeft aan dat je woning voldoet aan de EPB-eisen. Bij nieuwbouw of een ingrijpende energetische renovatie ontvang je het EPC Bouw. Dat moet je tien jaar bijhouden en voorleggen aan kopers of huurders. Op die manier kunnen zij eenvoudig de energieprestaties van woningen vergelijken.

Wil je graag meer weten over waarvoor EPB en EPC staan?