epb-epc

epb en epc: waar staan ze precies voor?

Het energieverbruik van een doorsnee Vlaamse woning ligt te hoog. Nieuwbouw of verbouwing geeft je dé kans om dat aan te pakken. Zo kan je heel wat energie besparen door thermische isolatie. Vind hier alle informatie over het EPB.

wat is EPB?

EPB staat voor Energie Prestatie Binnenklimaat en legt een bepaald energetisch minimum op waaraan woningen moeten voldoen. Het heeft betrekking op het energetische totaalpakket van je woning: isolatie, luchtdichtheid, ventilatie, verwarmingssystemen … maar ook op de kwaliteit van het binnenklimaat. Je moet aan een aantal EPB-eisen voldoen die afhangen van:

 • De bestemming van het gebouw (kantoorruimte, woning …)
 • De aard van de werken (nieuwbouw, renovatie, ingrijpende energetische renovatie)
 • Het jaar van de aanvraag van de stedenbouwkundige vergunning.

voordelen van een goed EPB

Wie de eisen van 2024 haalt (of beter doet), komt in aanmerking voor bepaalde premies of kortingen:

 • Korting op de onroerende voorheffing: 50% gedurende vijf jaar bij (gedeeltelijke) herbouw met E-peil E20 (100% bij E10), 50% bij ingrijpende energetische renovatie met E-peil E60.
 • Mijn VerbouwPremie voor elf categorieën van werken bij renovatie (waaronder isolatie).
 • Verlaagde registratierechten en teruggave van een deel van de schenkingsrechten bij ingrijpende energetische renovaties (IER).
 • 6% btw op de installatie van een warmtepomp in nieuwbouwwoningen en woningen jonger dan 10 jaar.
 • EPC-labelpremie bij renovatie van een woning met slechte energieprestatie naar een beter EPC-label.

 

Maar dat zijn niet de enige voordelen voor wie de EPB-eisen naleeft. Er horen nog meer voordelige aspecten bij:

 • Een woning met een goede energieprestatie is meer waard op de verkoop- en verhuurmarkt omdat de koper of verkoper het energieverbruik mee in overweging kan nemen dankzij het EPC.
 • Een gezonde woning voor jou, en meer comfort.
 • Het is beter voor het milieu: Dankzij de daling van het energieverbruik worden minder rookgassen de lucht ingeblazen en vermindert het broeikaseffect.

de EPB-eisen

Deze eisen houden enerzijds verplichtingen in om het energieverbruik van een gebouw te beperken en anderzijds ventilatie-eisen voor een goede binnenluchtkwaliteit en dus een gezonde woning. Je hebt misschien al gehoord van het E-peil, maar dat is niet de enige EPB-eis. Hier staan ze nog eens op een rijtje:

E-peil

Het E-peil is een maat voor de energieprestatie van een woning. Hoe lager het E-peil, hoe minder energie jouw woning verbruikt.

Het hangt af van verscheidene factoren:

 • thermische isolatie
 • luchtdichtheid en compactheid
 • de oriëntatie en bezonning van het gebouw
 • bewuste ventilatieverliezen
 • vaste installaties: verwarming, ventilatie, warmwatervoorziening en koeling.

In 2024 mag het E-peil van nieuwbouw maximaal E30 zijn, en bij een ingrijpende energetische renovatie (IER) maximaal E60. Dit maximale E-peil komt overeen met bijna-energieneutraal (BEN) bouwen.

S-peil

Het S-peil of schilpeil drukt de energie-efficiëntie van de gebouwschil uit en is alleen van toepassing op nieuwbouwwoningen.

In 2024 mag het S-peil maximaal S28 zijn. Om een voldoende laag S-peil te behalen, is een luchtdichtheidstest of ‘blowerdoortest’ nodig.

U-waarde

De U-waarde (in W/m²K) geeft aan hoeveel warmte er verloren gaat via een constructiedeel (buitenmuur, dak, vloer, venster, deur …). Hoe lager de U-waarde, hoe beter het constructiedeel isoleert.

Zo is 10 tot 12 cm PUR nodig in een gevel, 16 tot 18cm glaswol in een hellend dak, of 10 tot 12 cm gespoten PUR op de vloer.

ventilatie

Het effect van verluchten is maar van korte duur.

Een goede basisventilatie verzekert:

 • de toevoer van verse lucht in de droge ruimtes
 • de doorstroming van lucht van droge naar natte ruimtes, via tussenruimtes
 • de afvoer van vervuilde lucht in de natte ruimtes

oververhitting

Om oververhitting te vermijden, moet je aandacht schenken aan:

 • de oriëntatie van de vensters
 • de hoeveelheid beglazing
 • de zonnetoetredingsfactor van de beglazing
 • de effectieve zonwering aan vensters
 • de beschaduwing van vensters
 • de bouwwijze of ‘zwaarte’ van de constructie

hernieuwbare energie

Een nieuwe of ingrijpend energetisch gerenoveerde woning moet beschikken over een minimale hoeveelheid hernieuwbare energie. Dat kan met een zonneboiler, zonnepanelen, een warmtepompboiler, een verwarmingssysteem op biomassa, door aan te sluiten op een stadsverwarmingsnet of door deel te nemen aan een project voor hernieuwbare energie.

installatie-eisen

Voor nieuwe, vernieuwde of toegevoegde installaties bij een renovatie gelden minimale rendementen en vermogens. Pas op, dit is alleen bij renovaties, en niet bij nieuwbouw of ingrijpende energetische renovaties (IER).

wat is een EPC?

Een erkend EPB-verslaggever (de architect bijvoorbeeld, maar kan ook iemand anders zijn) maakt een verplicht EPB-verslag op voor jouw woning en brengt die dan in de energieprestatiedatabank in. Bij nieuwbouw of een ingrijpende renovatie ontvang je een EPC Bouw of energiecertificaat.

Dat certificaat vermeldt het berekende E-peil en energielabel en toont of jouw woning voldoet aan de EPB-eisen.

Het EPC Bouw moet je 10 jaar lang bij houden, en moet je voorleggen aan een potentiële koper of huurder. Zo kan die de energieprestatie van woningen vergelijken om zijn keuze te maken.

wat is het verschil tussen het E-peil en de score op het EPC?

Een E-peil is niet hetzelfde als de energiescore op het energieprestatiecertificaat (EPC).

Het E-peil voor nieuwbouw of ingrijpende renovatie een is een dimensieloos getal dat begint met de letter E, terwijl de energieprestatiescore uitgedrukt wordt in kWh/m².

Een nieuwbouwwoning met bouwaanvraag vanaf 2006 heeft een E-peil én een energieprestatiescore. Die staan beide vermeld op het energieprestatiecertificaat 'EPC Bouw'.

Wie voor een woning met bouwaanvraag tot 2005 een EPC laat opmaken, vindt daarop een energieprestatiescore en (sinds 2019) ook een EPC-label, maar géén E-peil.

heb je nog vragen over de huidige EPB-regelgeving?

Neem dan snel contact op met een van onze isolatiespecialisten!