energiedoelstellingen

een overzicht: welke energiedoelstellingen moet je woning halen om futureproof te zijn?

Isoleren loont. Niet alleen voor je portemonnee, maar ook voor het klimaat. Wanneer je bouwt of verbouwt, is het belangrijk dat je rekening houdt met de huidige energiedoelstellingen. Zowel de Vlaamse overheid als de Europese Commissie hebben een aantal eisen opgelegd waaraan woningen of gebouwen moeten voldoen. Wij gieten deze normen in een overzicht.

renovatiepact

Meer dan de helft van de woningen in Vlaanderen dateert van voor 1970. Toen werden huizen nog niet geïsoleerd. Met het Renovatiepact wil de Vlaamse overheid daar dringend verandering in brengen. De bedoeling is om tegen 2050 elke woning of appartement net zo energiezuinig te maken als een hedendaagse nieuwbouwwoning. 

Zoals de naam doet vermoeden, ligt de focus hier op renoveren. Alleen gaat de regering een stapje verder: we moeten beter renoveren of kortweg BENOveren. Dankzij deze verbeteringen aan het Vlaamse woningenbestand kunnen we het energieverbruik aanzienlijk verminderen. 

renovatiepact

waarom je woning BENOveren? 

Heel eenvoudig: het biedt talloze voordelen. Je krijgt een lagere energiefactuur, geniet van meer wooncomfort en profiteert van een gezonder binnenklimaat. Ook de esthetische en financiële meerwaarde die je in de plaats krijgt, is de investering waard. Zeker omdat je tegenwoordig recht hebt op heel wat premies en steun. Maar de allerbelangrijkste reden is dat het goed is voor het klimaat. Je verlaagt je CO2-uitstoot en draagt zo je steentje bij aan het milieu.

waaraan moet je woning voldoen?

Om in orde te zijn met het Renovatiepact, heeft de regering 2 mogelijkheden beschreven. Als je aan 1 van de 2 scenario’s voldoet, behaalt je woning de energiedoelstellingen.

Optie 1: je woning voldoet aan onderstaande eisen en overschrijdt deze waarden niet.

  • Dak, vloer en muren: U = 0,24 W/(m²K).
  • Beglazing: Ug = 1,0 W/(m²K).
  • Ramen (beglazing en profielen): Uw = 1,5 W/(m²K).
  • Energie-efficiënte verwarmingsinstallatie zoals een warmtepomp, condenserende ketel, warmtenet … met een totaal maximaal vermogen van 15 W/m².

Optie 2: je woning of appartement heeft het label A of A+.

Om het energielabel A te krijgen, moet je een EPC-score van 100 kWh/m² of een E-peil van maximaal E60 halen.

green deal

Het eerste klimaatneutrale continent worden met een netto-uitstoot van 0 % broeikasgassen, dat is het doel van de Europese Commissie. Hierbij streven ze naar meer energie-efficiëntie, meer hernieuwbare energie en minder gebruik van fossiele brandstoffen.

Renovatie van huizen en gebouwen is één van de maatregelen die de Green Deal bevat. Zo wil de Commissie:

  • de lidstaten verplichten elk jaar minstens 3 % van openbare gebouwen te renoveren.
  • dat het energieverbruik van gebouwen in 2030 uit 49 % hernieuwbare energie bestaat.
  • de lidstaten verplichten het aandeel hernieuwbare energie voor verwarming en koeling tot 2030 elk jaar met 1 % te verhogen.
benoveren

fit for 55

In de zomer van 2021 stelde de Europese Commissie (EC) nieuwe maatregelen voor. Daar is het EU-klimaatstreefdoel ‘Fit for 55’ onderdeel van. Met deze doelstelling wil Europa tegen 2030 de CO2-uitstoot met 55 % verminderen ten opzichte van het niveau van 1990. Om dit te verwezenlijken, heeft de EC een aantal aanpassingen doorgevoerd op vlak van het klimaat-, energie-, vervoers- en belastingbeleid van de EU.

Zo streeft de Commissie met onder andere de richtlijn energie-efficiëntie naar een lager energieverbruik waarbij zowel de emissies als de energiekosten voor consumenten en bedrijven verlaagd wordt. Ook hier speelt renoveren een belangrijke rol. Het renovatietempo voor gebouwen moet de komende jaren versnellen om zo bij te dragen tot de doelstelling.

vragen over de energiedoelstellingen of renoveren?

Neem dan zeker contact op met onze isolatiespecialisten. Wij weten raad!