Circulair Bouwen

circulair bouwen: de weg naar een duurzame toekomst

De impact die we hebben op het milieu wordt alsmaar belangrijker. We gaan bewust om met materiaal en producten en staan stil bij de gevolgen van onze daden. Juist daarom dat duurzaamheid noodzakelijk is geworden. Bij die duurzaamheid hoort ook circulair bouwen en bijgevolg ook isoleren.

wat is circulair bouwen?

Circulair bouwen voorkomt uitputting van grondstoffen. Dat gebeurt door te focussen op de herbruikbaarheid van gebouwen en materialen en door zuiniger en bewuster om te gaan met bronnen. De klemtoon ligt hierbij op duurzaamheid en modulariteit. Isoleren is hierbij cruciaal.

Een belangrijk onderdeel hiervan is dat sommige isolatiematerialen opgebouwd zijn volgens het cradle-to-cradle principe. Dat wil zeggen dat de grondstoffen van een product later hergebruikt worden voor een andere toepassing, zonder hierdoor de waarde te verliezen. Het verschil met bijvoorbeeld recycleren is dat de materialen compleet afbreekbaar zijn zonder milieuschade en ook dat ze volledig hergebruikt worden in een ander product. Zo is cradle-to-cradle nog beter voor het milieu.

circulaire isolatie

wat zijn de voordelen van circulaire isolatie?

wat zijn de voordelen van circulaire isolatie? Dankzij de herbruikbaarheid van circulaire isolatie verklein je je ecologische voetafdruk en reduceert het de CO2-uitstoot. Ook de afvalberg wordt zo voor een stuk kleiner. Bovendien scoren veel circulaire isolatiematerialen goed op vlak van akoestische prestaties.

Dat zijn niet de enige voordelen, want als thermische isolatie blinken deze materiaalsoorten ook uit. Doordat de isolatie bestaat uit natuurlijke grondstoffen, bevat het geen schadelijke en chemische stoffen. Deze duurzame producten zijn zo beter voor ons leefmilieu en zorgen voor een zuiniger energielabel van je woning.

hoe doet isolteam aan circulair isoleren?

We volgen de ontwikkelingen binnen isolatie op de voet. Daarbij besteden we ook aandacht aan de circulariteit.

duurzame isolatiematerialen

Er bestaan heel wat isolatiematerialen die afkomstig zijn van onuitputtelijke bronnen. Zo bestaat glaswolisolatie voornamelijk uit kalk, zand en andere natuurlijke grondstoffen. Bovendien is het voor 75 % samengesteld uit gerecycleerd afvalglas. Ook het isolatieschuim Icynene is enorm ecologisch doordat het gemaakt wordt van plastic flessen.

Andere isolatiematerialen zoals houtwol en cellulose gaan op vlak van duurzaamheid zelfs nog een stapje verder. De materiaalsoorten bestaan niet alleen uit onbeperkte grondstoffen zoals hout en krantenpapier, ze zijn afkomstig uit de dichte omgeving van de productieplaats. Zo zorgen ze voor een kleinere CO2-uitstoot.

duurzame bouwmaterialen: glaswol
duurzame bouwmaterialen: houtwol

circulaire werkwijze

Isolatie inblazen is een zeer effectieve en circulaire toepassing. Zo kan het perfect opnieuw worden gebruikt wanneer een woning of gebouw wordt gerenoveerd of afgebroken. Hierbij zuigen we de gebruikte isolatie op om dan vervolgens te herplaatsen in een ander project. Daarnaast leveren ingeblazen isolatiematerialen zoals glaswolvlokken, houtvezel en cellulosevlokken bijna geen afval op. Ook bij andere materialen werken we steeds met het oog op duurzaamheid. Snijresten of verpakkingen verzamelen we apart, waarna de producent die opnieuw verwerkt tot een nieuw product.

wil je circulair isoleren?

Wij werken met heel wat duurzame isolatiematerialen. Geef ons een seintje!