isolatiepremie woning

premie voor huishoudelijke klant

Woon je in Wallonië en voer je ingrijpende veranderingen uit aan jouw woning of gebouw die een invloed hebben op de energieprestatie? Dan kan je ofwel in aanmerking komen voor een premie ofwel lenen tegen een verlaagde rente of zelfs helemaal renteloos, met daarbovenop nog een premie.

eerste mogelijkheid: de premie

De volgende werken komen in aanmerking voor een premie:

  • Dak- of zoldervloerisolatie, tot een U-waarde bekomen wordt kleiner of gelijk aan 0,20 W/m²K
  • Muurisolatie, tot een U-waarde bekomen wordt kleiner of gelijk aan 0,24 W/m²K
  • Vloerisolatie, tot een U-waarde bekomen wordt kleiner of gelijk aan 0,24 W/m²K

Jouw aanvraag is geldig wanneer je werken aan de volgende voorwaarden voldoen:

  • Voordat de werken starten, moet een erkende auditor een audit van het project maken.
  • De auditeur brengt de uit te voeren werken in kaart en helpt om de juiste volgorde te bepalen.
  • De werken worden uitgevoerd door een aannemer.
  • De werken moeten uitgevoerd zijn binnen de 7 jaar na de audit.

premiebedrag

De premie hangt af van jouw inkomen, de samenstelling van het gebouw, de uitgevoerde werken en de mate waarin die de energieprestaties verbeteren. Het premiebedrag wordt berekend op basis van het aantal bespaarde kWh dankzij de renovatiewerken. Het basisbedrag van 15 eurocent per uitgespaarde kWh wordt met een coëfficiënt vermenigvuldigd op basis van het gezinsinkomen van de opdrachtgever voor de werken. In de tabel hieronder vind je meer concrete info:

Gezinsinkomen Categorie Coëfficiënt
< 23.000 € R1 Basisbedrag x 6
23.000,01 tot 32.700 € R2 Basisbedrag x 4
32.700,01 tot 43.200 € R3 Basisbedrag x 3
43.200,01 tot 97.700 € R4 Basisbedrag x 2
> 97.700 € R5 Basisbedrag

 

verhoging van het premiebedrag

Wanneer je deze premie toegekend krijgt, is er de mogelijkheid dat die met 25 % verhoogd wordt.

Dit gebeurt maar in één geval: als het biobased gehalte van het gebruikte product, gemeten volgens prEN 16785-2:2018, groter is dan of gelijk is aan 70 %.

tweede mogelijkheid: voordelig lenen

Daarnaast kan je als huishoudelijke klant lenen tegen een verlaagde rente. Zo’n lening houdt rekening met de premies waarop je recht hebt waardoor de looptijd proportioneel verkort wordt.

 

downloads

Wil je aan alle voorwaarden voldoen?

Download onderstaand attest voor de auditeur.