isolatie belastingaftrek of federale steun voor bedrijven

belastingaftrek of federale steun

Ook in Wallonië kunnen bedrijven aanspraak maken op een fiscaal voordeel bij energetische renovaties, in één keer of gespreid over de afschrijvingsperiode. Wie hiervoor in aanmerking komt en wat je hiervoor moet doen, ontdek je hier.

voorwaarden

Ben je van plan om bij de oprichting of uitbreiding van je bedrijf een energiebesparende investering uit te voeren? Dan kan je onder bepaalde voorwaarden een investeringsaftrek krijgen. Hiermee wil de federale overheid het gebruik van hernieuwbare energiebronnen bevorderen en stimuleren. Zo’n belastingaftrek op je investering kan in één keer of gespreid over de afschrijvingsperiode gebeuren.

Dankzij deze investeringsaftrek krijg je als bedrijf de mogelijkheid om je belastbare winst te verminderen met een verhoogde investeringsaftrek voor de uitgevoerde investeringen.

Om te genieten van deze verhoogde aftrek, moet je aan de volgende voorwaarden voldoen:

  • Je moet een attest kunnen voorgeleggen dat afgeleverd wordt door de regionale overheid waar de investering gebeurt. In Wallonië worden deze afgeleverd door het SPW Energie, die je online kan aanvragen.
  • De belastingplichtige moet het attest indienen samen met de belastingaangifte voor de periode waarin de investeringen zijn gedaan.

federale maatregel

Voor eenmanszaken, vrije beroepen en ondernemingen die voldoen aan de fiscale definitie van kleine vennootschappen geldt het algemeen percentage van 25 %. Door COVID-19 moeten deze kleine vennootschappen geen attest bij het VEKA aanvragen voor investeringen die zijn verkregen of tot stand gebracht na 12 maart 2020, en dit tot 31 december 2022. Overige ondernemingen genieten van een verhoogde aftrek van 13,5 %.