renovatiepremie isolatie

renovatiepremie

Wil je de gezondheid, het wooncomfort en de veiligheid van je woning verbeteren? Deze bijkomende renovatiepremie kan jou onder bepaalde voorwaarden toegekend worden als je jouw dak, muren of vloer laat isoleren, of als je geluidsisolatiewerken laat uitvoeren.

voorwaarden renovatiepremie

Wanneer je het dak, de muren en de vloer van jouw woning in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest laat isoleren, kan je onder bepaalde voorwaarden aanspraak maken op de renovatiepremie. Bovendien komen geluidsisolatiewerken ook in aanmerking voor deze premie en is ze cumuleerbaar met de energiepremie.

Om van de renovatiepremie te genieten, moet je aan volgende voorwaarden voldoen:

  • De woning moet minstens 30 jaar oud zijn.
  • De aanvraag voor een renovatiepremie moet vóór de start van de werken gebeuren.

premiebedrag renovatiepremie

Het bedrag van de renovatiepremie is gelijk aan een percentage (30 tot 70 %) van het totale bedrag van de isolatiewerken.

downloads

Wil je meer informatie over de renovatiepremie en meer bepaald over de geluidsisolatie?

Download hieronder de verklarende toelichting.

Heb je voldoende informatie en wil je aan de slag?

Download het formulier voor de premieaanvraag.