premies voor dakisolatie, vloerisolatie en muurisolatie in Brussel.

Net als in Vlaanderen wordt het bedrag van de Renolution-premies bepaald door het jaarinkomen van de aanvrager. 

Elke aanvrager behoort standaard tot categorie I. Hogere Renolution-premies zijn mogelijk als het gezamenlijk belastbaar inkomen tussen 43.000 en 85.800 euro ligt (categorie II) of lager is dan 43.000 euro (categorie III).

Voor alle categorieën van isolatiewerken geldt dat het premiebedrag altijd begrensd is tot 90% van de factuur.

premiebedragen voor isolatie in Brussel.

 
  • inkomenscategorie I
  • inkomenscategorie II
  • inkomenscategorie III
dakisolatie of isolatie zoldervloer 35 euro/m2 55 euro/m2 75 euro/m2
muurisolatie langs de buitenzijde 50 euro/m2 70 euro/m2 90 euro/m2
muurisolatie langs de binnenzijde 35 euro/m2 40 euro/m2 45 euro/m2
spouwmuurisolatie 20 euro/m2 25 euro/m2 30 euro/m2
akoestische muurisolatie 30 euro/m2 60 euro/m2 90 euro/m2
vloerisolatie of plafond boven kelder 35 euro/m2 40 euro/m2 45 euro/m2
akoestische vloerisolatie 30 euro/m2 60 euro/m2 90 euro/m2

welke voorwaarden zijn er voor de Renolution-premies?

Of je al dan niet in aanmerking komt voor de Brusselse Renolution-premies is afhankelijk van een aantal voorwaarden:

  • Je woning of gebouw is minstens 10 jaar oud
  • Je laat de isolatiewerken uitvoeren door een professional.
  • De aanvraag wordt uiterlijk twaalf maanden na de eindfactuur ingediend.
  • De gebruikte isolatiematerialen beantwoorden aan bepaalde normen. Zo moet dakisolatie een minimale Rd-waarde van 4 m2K/W hebben. Bij muurisolatie geldt een minimale Rd-waarde van 3,5 m2K/W als je langs buiten isoleert, van 2 m2K/W als je langs binnen isoleert en van 1 m2K/W bij spouwmuurisolatie. Voor vloerisolatie is een Rd-waarde van 2 m2K/W het minimum (of van 3,5 m2K/W bij de isolatie van het kelderplafond).

Wil je deze premies berekenen voor jouw renovatieproject? Gebruik dan de simulator van het elektronische loket IRISbox.

alle Brusselse premies voor isolatie op één plaats.

Meer details over de Renolution-premies? Die vind je op de website van de Brusselse overheid.