Binnenmuurisolatie

isoleren langs binnen of buiten

Vooraleer je start met isoleren, dien je eerst een aantal vragen te beantwoorden. Welk deel van je woning komt het eerst aan de beurt? Welke materialen kies je? Maar ook: isoleer je aan de binnenkant of beter aan de buitenkant?

In dit artikel vergelijken we isoleren langs binnen, met isoleren langs buiten voor de vier voornaamste isolatielocaties:

plat dak
hellend dak
binnenmuurisolatie
gevelisolatie

Daarbij maken we een onderscheid tussen nieuwbouw en renovatie.

je dak isoleren langs binnen of buiten?

Een dak kan je zowel langs binnen of buiten isoleren. We sommen de belangrijkste voordelen van beide uitvoeringen voor jou op en maken een onderscheid tussen een hellend en plat dak. 

hoe een hellend dak isoleren?

Een hellend of schuin dak heeft een lichte structuur waarbij doeltreffende isolatie belangrijk is. Meestal isoleren we een hellend dak langs binnen.

hellend dak langs binnen isoleren

een hellend dak isoleren langs binnen

Zowel bestaande als nieuwe hellende daken isoleren we aan de binnenzijde. Daarbij worden bijvoorbeeld isolatiedekens uit minerale wol tussen de dakspanten geplaatst en afgedekt met een lucht- en dampscherm. Prijs-kwaliteit is dit de beste optie, omdat we de aanwezige dakstructuur gebruiken om de isolatie in te plaatsen. Wanneer het dak een lichte structuur heeft, biedt de uitvoering langs de binnenzijde nog belangrijke voordelen.

  • Isolatie uit glaswolrotswol of Icynene zorgen voor een hoger akoestisch comfort van de ruimte onder het dak.
  • Isolatie uit cellulose of houtwol zorgen bijkomend door de warmte bufferende capaciteiten voor een hoger zomercomfort.
hellend dak langs buiten isoleren

een hellend dak isoleren langs buiten

Bij een nieuwbouw of grondige renovatie kan een hellend dak ook via de buitenzijde geïsoleerd worden. Daarvoor worden harde isolatiepanelen gebruikt door een dakwerker.

Het grote voordeel van zo’n sarkingdak is dat de isolatielaag dan nergens onderbroken wordt en koudebruggen geen kans maken. Deze techniek kan je ook toepassen bij een grondige renovatie, waarbij je de bestaande binnenafwerking niet hoeft weg te halen.

hoe een plat dak isoleren?

 

Platte daken worden meestal langs de buitenzijde geïsoleerd door een dakwerker. In dat geval spreken we over een warm dak. Maar meer en meer worden deze daken, al dan niet bijkomend, langs de binnenzijde geïsoleerd, vooral bij houtskeletbouw. De isolatie komt dan in de houten plafondroostering. Bij deze laatste mogelijkheid spreken we van een compact dak of duodak.

plat dak isoleren langs binnen

een plat dak isoleren langs binnen

Ook al wordt deze uitvoering afgeraden, toch behoort isolatie langs de binnenkant tot de mogelijkheden. Dat is bijvoorbeeld het geval bij houtskeletbouw, waar isolatie uit cellulosevlokken, houtvezels of minerale wol wordt aangebracht tussen de houten dakconstructie.

 Belangrijk is dat met een aantal voorwaarden én een perfecte uitvoering van de isolatie en damp- en luchtdichting wordt rekening gehouden. Het dakgebinte en isolatiepakket moet beschermd worden tegen vochtindringing, voldoende kunnen opwarmen, en uitdrogen naar de binnenzijde van de woning.

plat dak isoleren langs buiten

een plat dak isoleren van de buitenkant

Zowel bij nieuwe als bestaande woningen worden een plat dak meestal via de buitenkant geïsoleerd. Drukvaste isolatiepanelen worden uit PUR of PIR of minerale wol langs de buitenzijde van het dak gelijmd of gemonteerd. Om vervolgens deze panelen af te sluiten met de dakafdichting.

De combinatie met een dampscherm, onder de isolatie, voor een plat dak sluit interne condensatie en eventuele vochtproblemen uit.

muren isoleren langs binnenkant of buitenkant

hoe een gevel of buitenmuur isoleren?


Bij alle soorten woningen is de gevel het contactpunt met de buitenlucht. Dat kan voor warmteverlies zorgen in de winter, maar ook voor het opwarmen in de zomer. Je gevel correct en degelijk isoleren is dus een must. Naast het thermisch comfort, levert de isolatie vaak een bijkomend akoestisch voordeel op. Vaarwel razende auto’s en ander straatlawaai.

gevel isoleren langs buiten met rotswol

een gevel isoleren langs buiten

Bij nieuwbouw wordt altijd langs de buitenkant geïsoleerd. Dit zorgt voor meer comfort en ruimte in de woning en sluit het risico op koudebruggen en condensatie uit.

De isolatie wordt in de spouw geplaatst, de ruimte tussen de dragende muur en de gevelsteen. De isolatie wordt langs de buitenzijde aangebracht tegen de dragende muur.

Bij renovatie kan dit ook toegepast worden. Hiervoor breek je de bestaande gevelsteen af, isoleer je, en plaats je de nieuwe gevelsteen of -afwerking.

Ook kan je meteen het isolatiemateriaal op de bestaande gevelsteen plaatsen en afwerken met een gevelpleister, steenstrips of gevelpanelen. Zo krijg je direct de kans om jouw gevel een nieuwe en frisse look te geven. De kostprijs van deze uitvoering ligt hierdoor wel hoger.

spouwmuurisolatie

een gevel isoleren via de spouwmuur

Is er al een spouwmuur in jouw bestaande woning? Dan blazen we via kleine booropeningen in de voegen glaswolvlokken of EPS-parels in de spouw. De gaatjes voegen we daarna eenvoudig weer op.

Deze inblaastechniek is snel en goedkoop en verandert niets aan het uitzicht van je gevel. Nadeel is wel dat je slechts 5 à 6 cm isolatie kan aanbrengen.

gevel isoleren langs binnen

een gevel isoleren langs binnen

Een buitenmuur isoleren via de binnenkant raden we enkel aan bij renovaties. Bijvoorbeeld wanneer je de rooilijn zou overschrijden of de bestaande gevel moet behouden. Het is de laatste optie na spouwmuurisolatie of gevelisolatie, omdat de uitvoering kritischer is.

De gevel moet voldoende regenwerend en vorstbestendig zijn om binnenmuurisolatie toe te passen. Een muur isoleren aan de binnenkant kan op twee manieren. Enerzijds door gebruik te maken van isolatieplaten, anderzijds door te isoleren met voorzetwanden. Op die wijze plaatsen we een draagstructuur op of voor de muur. Om vervolgens de isolatie daartussen te plaatsen en af te werken met een lucht- en dampscherm.

op welke premies heb ik recht?

  • Premie gevelisolatie langs de buitenkant: € 30 per m².
  • Premie spouwmuurisolatie: € 5 per m².
  • Premie binnenmuurisolatie: € 15 per m².
  • Premie dakisolatie: € 4 per m².

Bekijk alle voorwaarden voor deze premies of vraag direct een offerte aan voor jouw project.

isoleren langs binnen of buiten?

Wil je graag meer weten over isolatie langs binnen of buiten? Aarzel dan zeker niet om ons te contacteren. Ons team beschikt over alle kennis, materialen en technieken om op zoek te gaan naar de beste passende isolatieoplossing.